PROPOZICE TDK BIKEMARATONU BOZEŇOV 2018

Zveme Vás na:

10. ročník závodu zařazeného do Šumperského poháru horských kol 2018.
I v letošním roce se pojede speciální kategorie Chataři pro hobby jezdce a sportovně založené příznivce bozeňovské rekreace. Trasa měří 34 km.

Datum konání: 2. červen 2018

Místo konání: Sport & Relax areál Bozeňov
Zábřeh – Dolní Bušínov 146
GPS souřadnice: 49°49’58.256″N, 16°49’38.53″E

Pořadatel: Centrum volného času Bozeňov, z.s.

Prezentace: proběhne v altánu na terase restaurace Bozeňov v sobotu 2. června 2018.
7:30 – 9:30 hod – pro kategorie předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně
7:30 – 10:00 hod – pro ostatní kategorie

Start/cíl: tradičně vedle sochy svatého Jana Nepomuckého
– v 10.00 hod – pro kategorie předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně
– v 11.00 hod – pro ostatní kategorie
– pro kategorii benjamínci bude upřesněn start v den závodu

Kategorie Věk Ročník narození Trasa závodu Startovné
Benjamínci (kluci a holky dohromady) 0 – 4 let 2014 a mladší 100 m 0,- Kč
Předžáci (kluci a holky dohromady) 5 – 7 let 2011 – 2013 A – 1,3 km 50,- Kč
Malí žáci (kluci a holky dohromady) 8 – 10 let 2008 – 2010 A – 2,6 km 50,- Kč
Mladší žáci 11 – 12 let 2006 – 2007 B – 11,2 km 100,- Kč
Mladší žákyně 11 – 12 let 2006 – 2007 B – 11,2 km 100,- Kč
Starší žáci 13 – 15 let 2003 – 2005 B – 11,2 km 100,- Kč
Starší žákyně 13 – 15 let 2003 – 2005 B – 11,2 km 100,- Kč
Junioři 16 – 18 let 2000 – 2002 C – 29,3 km 300,- Kč
Muži A 19 – 29 let 1989 – 1999 D – 53,7 km 300,- Kč
Muži B 30 – 39 let 1979 – 1988 D – 53,7 km 300,- Kč
Muži C 40 – 49 let 1969 – 1978 D – 53,7 km 300,- Kč
Muži D 50 -59 let 1959 – 1968 D – 53,7 km 300,- Kč
Muži E 60 a více let 1958 a starší D – 29,3 km 300,- Kč
Ženy A (sloučeno s juniorkami) 16 – 39 let 1979 – 2002 C – 29,3 km 300,- Kč
Ženy B 40 a více let 1978 a starší C – 29,3 km 300,- Kč
Chataři – hobby jezdci 16 – 99 let 2002 – starší E – 34 km 300,- Kč

Startovné: Využijte včasného přihlášení s úhradou startovného před závodem a ušetřete!!!

Startovné při on-line registraci do středy 30.5. 2018
– Trasa A 50 Kč
– Trasa B 100 Kč
– Trasa C 300 Kč
– Trasa D 300 Kč
– Trasa E 300 Kč

Platba startovného při on-line registraci: úhradu je potřeba provést do středy 30.5.2018 převodem nebo složenkou na účet 237212642/0300, variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mailovou adresu po dokončení on-line registrace.

UPOZORNĚNÍ: Platební příkaz je třeba zadat nejpozději ve středu 30.5. 2018! V případě, že platbu startovného zadáte Vaší bance po tomto termínu, nejsme schopni již spolehlivě ověřit vaši platbu (vezměte s sebou doklad o zaplacení částky), ke startovnému bude účtován příplatek 100,- Kč, jako při registraci v den závodu. Děkujeme za pochopení.

Při registraci a úhradě startovného v den závodu k trasám B, C, D a E  příplatek 100,- Kč
Příplatek 100,- Kč v den závodu se nevztahuje na závodníky na trase A.

Startovné: zahrnuje poukaz na oběd s nápojem, startovní číslo, reklamní tašku (pro přihlášené on-line registrací s uhrazeným startovným do středy 30.5.2018), změření času čipovou technologií, občerstvení na občerstvovacích stanicích, tombola. Kategorie Odrážedla pro nejmenší děti je zdarma bez nároku na stravu a registrační tašku     .

Registrace: registraci do závodu prosím proveďte zde:
http://sport-reg.cz/nova-registrace?zavod=478

PŘI REGISTRACI PROSÍM PROVEĎTE VOLBU JÍDLA! JÍDLO SE BUDE VYDÁVAT VE STANU PRO ZÁVODNÍKY OD 12:00 – 15:00 HOD NA PARKOVIŠTI U HOTELOVÉ RECEPCE.

Časomíra: závod bude měřen čipovou časomírou. Průběžné výsledky během závodu, konečné výsledky do 30 minut po projetí posledního závodníka cílem.

Slavnostní vyhlášení: proběhne mezi 15:00 – 15:30 hod.  v prostoru cíle vedle sochy svatého Jana Nepomuckého cca 30 min po projetí posledním závodníkem cílem.

Výsledky: průběžné výsledky během závodu, neoficiální výsledky do 30 minut po projetí posledního závodníka cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na našich stránkách a stránkách Šumperského poháru horských kol .

Pravidla: Závod se koná podle pravidel Šumperského poháru horských kol, k prostudování zde: http://spmtb.cz/pravidla/

Nově od 2017
1) Závodník nesmí v žádném případě přijmout jakoukoliv pomoc během závodu od kohokoliv (mimo případy zranění a technické pomoci).                          2) Účast ostatních osob mimo závodníků na trati je nepřípustná.

Nové pravidla se týkají i rodičů startujících dětí.

V kategorii benjamínci, proběhne vyhlášení při projetí dětí cílem, prvních deset dětí bude odměněno stejnou drobnou cenou.

Mapy na: www.bikemaraton-bozenov.cz

Doprovodný program:  Dětský den na Bozeňově. Hry a soutěže pro děti, skákací hrad, nafukovací adrenalinové atrakce a další.

Občerstvení: závodníci mají v ceně startovného poukaz na jídlo a nápoj, které se budou vydávat po dokončení závodu v závodnickém zázemí.  Kromě toho bude otevřena restaurace se standardní nabídkou jídel a nápojů.

Ubytování: ubytování je možné ve Wellness  hotelu*** Bozeňov, penzionu nebo kempu Bozeňov. Více informací na: www.bozenov.cz   nebo na hotelové recepci: tel.číslo: 583411299

TDK Bikemaraton Bozeňov 2018 se koná mimo jiné na pozemcích Arcibiskupství Olomouckého, na kterých hospodaří Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Upozornění na znění zákona §19 zákona 289/1995 Sb. o lesích:

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí,. Přitom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka lesa, popřípadě nájemce a jeho zaměstnanců.

Upozornění na znění zákona §20 zákona 289/1995 Sb. o lesích:

 Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

 1. a)rušit klid a ticho,
 2. b)provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
 3. c)vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
 4. d)těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
 5. e)sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
 6. f)sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
 7. g)jezdit a stát s motorovými vozidly,
 8. h)vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 9. i)vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 10. j)mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
 11. k)kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
 12. l)odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 13. m)narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
 14. n)pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
 15. o)znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

(6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.16)

(7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.6)

PROHLÁŠENÍ:
Každý závodník čestně prohlašuje, že svojí účastí na závodě souhlasí s
uvedením jména, příjmení, roku narození, věkové kategorie a oddílu pro
účely vedení žebříčku v Šumperském poháru horských kol.
Web: WWW.SPMTB.CZ s odkazem na výsledkový systém: http://sp.asp2.cz.
Souhlas je  v souladu s GDPR (ochrana osobních údajů platná od
25.5.2018. U nezletilých a mladistvých odpovědnost za souhlas přebírá
zákonný zástupce.
V případě, že závodník, nebo zákonný zástupce u mladistvých a
nezletilých, požaduje smazání osobních údajů z evidence, nechť se obrátí
na zavody@spmtb.cz

Pořadatel akce
CVC Bozeňov
Rekreační středisko Bozeňov
Generální partner
GENERÁLNÍ PARTNER ZÁVODU – TDK Epcos s.r.o. Šumperk
Hlavní partner
VHH
BidFood
PCI
Top partneři
Kofola
Pivovar Litovel
Mediální partneři
Rádio Rubi
Rádio Čas